Pravidlá ochrany osobných údajov

pre používateľov webovej stránky a koncových zákazníkov

Túto webovú stránku prevádzkuje Ing. Slavomíra Dobrovičová (ďalej len „ja“). V týchto pravidlách ochrany osobných údajov sa opisuje, ako zbieram a spracúvam vaše osobné údaje ako správca údajov v súvislosti s touto webovou stránkou alebo s ďalšími službami, ktoré vám poskytujem ako koncovému zákazníkovi.

1. Vaše osobné údaje

Pri návšteve tejto webovej stránky o vás automaticky zhromažďujeme tieto osobné údaje:

 • informácie o stránkach, ktoré na tejto webovej stránke navštívite,
 • dátum a čas vašej návštevy,
 • vaša IP adresa,
 • váš webový prehliadač,
 • webová stránka (URL), ktorú ste navštívili predtým, ako ste navštívili túto webovú stránku, a
 • niektoré súbory cookie (pozri bod 1 nižšie).

Navyše budem zhromažďovať informácie, ktoré zadáte (odošlete) pri používaní tejto webovej stránky.

V priebehu poskytovania našich služieb budem tiež spracúvať niektoré osobné údaje o vás. Tieto osobné údaje získam buď priamo od vás, alebo ich zbieraním v priebehu obchodných transakcií, ktoré uskutočňujem. Medzi osobné údaje, ktoré v tomto smere spracúvam, patrí:

 • vaše meno,
 • vaša adresa,
 • vaše telefónne číslo,
 • vaša e-mailová adresa,
 • údaje, týkajúce sa jednotlivých obchodných transakcií, vrátane platobných údajov, údajov o bankovom účte a údajov o transakcii.

V prípadoch, v ktorých vás požiadam o poskytnutie osobných údajov, nemusíte tak urobiť, ale ak tak neurobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky, prípadne vo všeobecnosti všetky moje služby.

2. Súbory cookie, služba Google Analytics a zásuvné moduly (pluginy) siete Facebook a AddThis

2.1. Súbory cookie

Táto webová stránka využíva takzvané súbory cookie. Súbor cookie je malý súbor, ktorý môže byť vytvorený vo vašom počítači pri návšteve webovej stránky. Súbory cookie sa vo všeobecnosti používajú na to, aby mali návštevníci stránky k dispozícii dodatočné funkcie. Môžu sa vytvárať napríklad s cieľom sledovať vašu návštevu a pomôcť vám pri orientácii na webových stránkach, pomôcť vám pokračovať tam, kde ste skončili, a/alebo si zapamätať vaše nastavenia a preferencie, keď webovú stránku opäť navštívite. Súbory cookie nemôžu otvárať, čítať ani upravovať žiadne iné údaje vo vašom počítači.

Väčšina súborov cookie, ktoré sa používajú na tejto webovej stránke, patrí medzi takzvané relačné (dočasné) súbory cookie. Keď z tejto webovej stránky odídete, automaticky sa vymažú. Na druhej strane, trvalé súbory cookie zostanú vo vašom počítači, kým ich neodstránite vo vašom prehliadači. Trvalé súbory cookie používam napríklad s cieľom rozpoznať vás, keď túto webovú stránku opäť navštívite.

Ak chcete manažovať súbory cookie, ktoré sú vytvorené vo vašom počítači, môžete si zmeniť nastavenia prehliadača tak, aby vás upozornil, keď bude chcieť webová lokalita vytvoriť súbor cookie, prípadne môžete súbory cookie úplne zablokovať. Okrem toho môžete vymazať súbory cookie, ktoré už boli vo vašom počítači vytvorené. Viac informácií o tom, ako postupovať, nájdete vo funkcii „Pomoc“ vo vašom prehliadači.

Nezabudnite však, že zakázanie súborov cookie môže ovplyvniť vaše online zážitky a/alebo vám znemožniť naplno využívať našu webovú stránku.

2.2. Google Analytics

Táto webová lokalita využíva službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics využíva súbory cookie s cieľom pomôcť nám analyzovať, ako tieto webové stránky používate. Informácie, ktoré súbor cookie generuje o tom, ako webovú stránku používate, sa prenesú na servery spoločnosti Google v USA a budú sa tam uchovávať. Ak táto webová stránka anonymizuje IP adresy, spoločnosť Google vašu IP adresu pred jej prenesením do USA skráti v rámci členského štátu EÚ alebo iného štátu EHP. Vaša celá IP adresa bude prenesená na servery spoločnosti Google v USA a skrátená až tam len vo výnimočných situáciách. Spoločnosť Google tieto informácie použije na to, aby zhodnotila, ako webovú stránku používate, aby zostavovala správy o aktivite na webovej stránke pre prevádzkovateľov webovej stránky a aby poskytovala ďalšie služby týkajúce sa aktivity webovej stránky a využívania internetu. Spoločnosť Google nebude vašu IP adresu spájať so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Spoločnosti Google môžete zabrániť zbierať informácie (vrátane vašej IP adresy) prostredníctvom súborov cookie a zabrániť spracovaniu týchto informácií tak, že si stiahnete toto rozšírenie prehliadača a nainštalujete si ho: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrany osobných údajov sa uvádzajú v Zmluvných podmienkach služby Google Analytics alebo v Prehľade pravidiel ochrany súkromia služby Google Analytics. Nezabudnite, že na tejto webovej stránke je služba Google Analytics doplnená o „gat.anonymizeIp();“ s cieľom zabezpečiť anonymizované zbieranie IP adries (maskovanie IP adries).

2.3. Zásuvné moduly siete Facebook (tlačidlo „Páči sa mi to“)

V našich stránkach sú integrované zásuvné moduly sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia, 94025, USA. Pluginy siete Facebook charakterizuje logo siete Facebook alebo tlačidlo „Páči sa mi to“ na našej webovej stránke. Prehľad zásuvných modulov siete Facebook nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite naše stránky, zásuvný modul vytvorí spojenie medzi prehliadačom a serverom sociálnej siete Facebook. Facebook získa pomocou vašej IP adresy informácie, že ste navštívili našu webovú stránku. Ak kliknete na tlačidlo siete Facebook „Páči sa mi to“, kým ste prihlásený do svojho účtu v sieti Facebook, na svojom profile v sieti Facebook môžete uviesť odkaz na obsah na našich stránkach. Tak si môže sieť Facebook dať do súvisu vašu návštevu našej stránky s vaším používateľským účtom. Zdôrazňujeme, že ako poskytovateľ tejto webovej stránky nepoznáme obsah prenášaných údajov ani to, ako ich sieť Facebook používa. Viac informácií nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese http://de-de.facebook.com/policy.php.

Ak si neželáte, aby si Facebook spájal vašu návštevu našej stránky s vaším účtom na sieti Facebook, pred návštevou našej stránky sa odhláste zo svojho účtu na sociálnej sieti Facebook.

2.4. Zásuvný modul AddThis

Naša webová stránka používa aj zásuvný modul na správu záložiek (tzv. social bookmarking) s názvom „AddThis“, ktorý poskytuje spoločnosť Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA (ďalej len „Oracle“). Spoločnosť Oracle nám pomocou služby AddThis tiež poskytuje služby webovej analýzy. Na realizáciu popísanej funkcionality využíva služba AddThis súbory cookie. Spoločnosť Oracle zbiera údaje, ako je vaša IP adresa či vaše správanie na našej stránke, s cieľom zhodnotiť, ako používate našu webovú stránku, a zostavovať anonymizované správy o aktivite na webovej stránke. Spoločnosť Oracle tieto informácie používa na to, aby vám poskytovala cielenú inzerciu. Spoločnosť Oracle môže prenášať zozbierané informácie na svoje servery alebo ich poskytovať tretím osobám mimo EÚ/EHP.

Viac podrobností o kategóriách zhromažďovaných údajov a ich spracúvaní je k dispozícii na adrese http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Proti zbieraniu údajov spoločnosťou Oracle môžete namietať tak, že budete postupovať podľa pokynov uvedených na adrese http://www.youronlinechoices.eu/.

3. Na aké účely používam vaše údaje

Vaše osobné údaje budem používať na to, aby som vám mohol sprístupniť túto webovú stránku, ďalej na vytváranie štatistických údajov o jej používaní, na zlepšovanie a ďalší rozvoj tejto webovej stránky, na poskytovanie obchodných služieb, na reagovanie na vaše požiadavky a správy, aby som vám mohol posielať novinky (newsletter), ak ste sa prihlásili na ich odber, aby som vás mohol kontaktovať ohľadne noviniek, ktoré by vás mohli zaujímať, a na analyzovanie vašich údajov v súhrnnej forme, na zber, normalizáciu, analýzu, prezentáciu a interpretáciu obchodných dát (tzv. business intelligence).

4. Právny základ spracovania údajov

Právnym základom spracovania vašich údajov bude môj prevažujúci oprávnený záujem (v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov GDPR (ďalej len „Nariadenie“).

Ak spracúvam o vás nejaké osobné údaje, ktoré zozbieram v priebehu obchodnej transakcie, právnym základom spracovania bude nevyhnutnosť plniť zmluvu, ktorú som s vami uzatvoril (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia). Navyše môžem preniesť vaše údaje, ako sa uvádza v bode 5 nižšie, s vaším súhlasom, o ktorý vás osobitne požiadam (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia). V prípade, že budete požiadaný o súhlas, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Tento krok by však nemal vplyv na zákonnosť spracovania vašich údajov na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

5. Poskytovanie a prenos údajov

Pokiaľ to bude nevyhnutné na vyššie uvedené účely, vaše osobné údaje môžem poskytnúť týmto príjemcom:

6. Doba uchovávania

Vaše údaje, ktoré automaticky zozbierame, keď navštívite našu webovú stránku, budeme uchovávať najviac po dobu šesť mesiacov.

Ak ste sa prihlásili na odber mojich noviniek (newslettera), vašu e-mailovú adresu budeme uchovávať dovtedy, kým sa z odberu neodhlásite. Ak ste sa zaregistrovali na mojej webovej stránke, vaše údaje budeme uchovávať tak dlho, kým bude existovať váš účet, a následne len tak dlho, kým budeme mať zákonnú povinnosť uchovávať ich.

Budem uchovávať aj vaše osobné údaje, ktoré zozbieram v priebehu obchodnej transakcie, aspoň do skončenia nášho vzájomného obchodného vzťahu a potom tak dlho, kým budem mať zákonnú povinnosť uchovávať ich alebo kým nebudú premlčané potenciálne nároky.

7. Vaše práva a opravné prostriedky

Podľa príslušných právnych predpisov o ochrane údajov máte právo (i) skontrolovať, či o vás uchovávame osobné údaje a aké, a získať k nim prístup alebo si vyžiadať ich kópiu, (ii) vyžiadať si opravu, doplnenie alebo výmaz svojich osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo ktoré boli spracované v rozpore s príslušnými požiadavkami, (iii) vyzvať nás, aby sme obmedzili zhromažďovanie, spracovanie či používanie vašich osobných údajov, (iv) za určitých okolností z opodstatnených dôvodov namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, (v) vyžiadať si prenosnosť údajov, nakoľko sa vaše údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu, (vi) poznať totožnosť tretích osôb, ktorým sa vaše osobné údaje poskytujú, a (vii) dať pokyny, ako prípadne zaobchádzať s vašimi údajmi po vašej smrti. Máte tiež právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán, ktorý má na starosti ochranu osobných údajov.

8. Kontakt

Kontaktujte ma:

www.pastelkovo.sk

Zavrieť

Košík

Žiadne produkty v košíku.